Biblické tance jsou většinou jednoduché kruhové tance složené z gest a kroků, které mají svou hlubokou symboliku. Jedná se o  modlitbu tělem a gesty, která vyjadřuje, že všechno má nějaký smysl a všechno nás spojuje s Bohem.

Základním krokem je krok maim – v hebrejštině voda – a symbolizuje plynutí vody, života. Kroky do středu jsou kroky ke Zdroji – k Bohu. Pohupy do stran jsou mateřské konejšení, pohupy vzad a vpřed znamenají otcovskou náruč. Podupy jsou vítězstvím nad zlem a tleskání je radost.

Právě ženám je tohle téma velmi blízké. Ostatně jeden z tanců se jmenuje Jsem žena. Ale nejen tento, ale i další tance oslavují Boha. Proč právě biblické? Protože to nejsou lidové tance v národopisném slova smyslu, ale jejich základem je buď biblický příběh, žalm, nebo nějaká biblická událost.

Zveme ženy různého věku zakusit i jiné prožívání modlitby.

Setkávání probíhají v tělocvičně ZŠ Fryšták v pondělí od 19:30 ve čtrnáctidenních intervalech.

Nejbližší setkání bude 23. 10. 2023.

Pro tanec je vhodné vzít si dlouhou sukni či šaty a přezůvky.