Pro snoubence a manžele

Pro snoubence a manžele

 •  
  Příprava snoubenců na manželství

  Příprava probíhá formou kurzů, jež mají podobu 4 setkání ke konkrétním tématům. Na programu jednotlivých setkání jsou jak přednášky, tak i diskuse na příslušné téma či krátké aktivity.

  Cílem přípravy je vedení účastníků k hlubšímu poznání sebe sama i svého partnera, jež má napomoci k intenzivnějšímu prožívání důvěrného vztahu v manželství.

  Témata jednotlivých setkání:

  1. Já a moje rodina
  2. Muž a žena; komunikace
  3. Partnerství muže a ženy; plánování rodiny
  4. Víra, vztah k Bohu v manželství

   
  Kde?
  V sídle CPR - v objektu vedle parkoviště u kostela na Jižních Svazích

  Kdy?
  Setkání v rámci kurzu probíhají ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17.00 do cca 19.30 hod. 

  Jak se přihlásit?
  Snoubenci se přihlašují předem na e-mailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

 • Kurz Příprava na manželství

  Kurz obsahuje promluvy na zajímavá témata. Během pěti podvečerů s příjemnou atmosférou při svíčkách se můžete s partnerem lépe poznat. Promluvy, které jsou předtočené na DVD, jsou živé, vtipné, ale především praktické. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.

  Témata:

  Účinná komunikace

  Vzájemný závazek

  Řešení konfliktů

  Aby se láska neztratila

  Sdílené cíle a hodnoty

   

  V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

 •  
  Kurz Manželské večery

  Ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zveme všechny manželské páry na cyklus 7 tematických setkání s názvem Manželské večery. Ať už máte harmonické manželství, nebo ne, i vy můžete prohloubit svůj vztah a pracovat na jeho zlepšení. Věk manželů, ani délka trvání manželství, nehraje roli. Důležité je začít a pravidelně o své manželství pečovat.

  Jak kurz probíhá

  Každé setkání začíná filmem (promluvou na DVD), v rámci níž je příležitost ke vzájemné komunikaci v páru. Můžete strávit čas spolu v příjemném prostředí, s občerstvením, hudbou a bez dětí. Jde o čas, který věnujete pouze svému partnerovi a on zase vám. Soukromí každého páru je respektováno. Vše probíhá v důvěrné a přátelské atmosféře. Skupinová diskuze není součástí kurzu, mluvíte pouze se svým partnerem. Občerstvení je k dispozici po celou dobu večera.

  Kurz probíhá v nedělní podvečery od 16:00 do 18:30 hodin v sále Centra pro rodinu. V průběhu kurzu je zajištěno hlídání dětí v herně sousedící s přednáškovým sálem. Děti je nutné přihlásit na hlídání předem. Kapacita kurzu je omezena na 8 manželských párů. Poplatek za kurz zahrnuje veškeré výdaje, včetně materiálů a občerstvení.

  Témata jednotlivých večerů

  Vybudovat pevné základy
  Umění komunikace
  Řešení konfliktů
  Síla odpuštění
  Rodiče a rodiče partnera
  Manželská intimita
  Láska v akci (Pět jazyků lásky)

   

  Aktuálně nabízíme kurz online i prezenční formou, oba začínají v neděli 26. září. 

   

  Prezenční kurz

  Bude zahájen 26. září a bude probíhat sedm po sobě následujících nedělí od 16 do 18.30 hodin. v sále Centra pro rodinu Zlín na Jižních Svazích. Cena činí 1 500,- Kč/pár. Během kurzu nabízíme hlídání dětí. V případě zhoršení pandemické situace nabídneme účastníkům kurzu jeho dokončení ve formě online kurzu. 

   

  Na prezenční kurz se můžete přihlašovat zde.

   

  Online kurz

  Souběžně s prezenčním kurzem poběží od 26. září kurz Manželské večery také formou online. Kurz obsahuje celkem 7 podvečerů s různými tématy, které se budou konat vždy v neděli od 18 do 20 hodin. Témata streamujeme prostřednictvím YouTube kanálu a přes Google Meet. Kurzu je nutné se zúčastnit v páru. Cena je 1 000,- Kč/pár. Materiály ke kurzu zasíláme manželům po úhradě kurzovného poštou. 

   

  Na online kurz Manželských večerů se můžete přihlašovat zde.

   

  V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

 •  
  Kurz Přirozeného plánování rodičovství

  Ve spolupráci s organizací Liga pár páru (s využitím její metodiky) nabízíme manželům a snoubencům a dalším zájemcům tříměsíční kurz, po jehož absolvování by měli dobře znát a umět samostatně používat metody přirozeného plánování rodičovství.

  Každoročně probíhají 1 - 2 kurzy v různých místech zlínského regionu. Nabízíme uspořádání kurzu tam, kde se sejdou 3 - 4 páry zájemců o jeho absolvování. Kurz zahrnuje 4 setkání v měsíčních intervalech. První setkání je bezplatné a je vhodné i pro širší veřejnost. Po tomto setkání se mohou účastníci rozhodnout k absolvování celého kurzu. Úhrada za celý kurz je 400,- Kč za pár, potřebné učební materiály stojí 250,- Kč. Bližší informace v kanceláři CPR, či na e-mailové adrese cpr@cpr-zlin.cz.
  Podle potřeby zajistíme hlídání dětí.

  Kurz nabízí:
  • moderní vědecké poznatky o lidské plodnosti
  • praktickou dovednost spolehlivě rozpoznávat vlastní plodná a neplodná období
  • pomoc při předcházení i docílení těhotenství
  • principy ekologického kojení
  • vhled do morálních otázek manželství a sexuality
  • způsob, jak prohloubit svůj vztah