Pro snoubence a manžele

Pro snoubence a manžele

 •  
  Příprava snoubenců na manželství

  Příprava probíhá několika způsoby - formou individuálních setkání, formou kurzů, jež mají podobu 4 setkání ke konkrétním tématům a formou víkendu. Na programu jednotlivých setkání jsou jak přednášky, tak i diskuse na příslušné téma či krátké aktivity.

  Cílem přípravy je vedení účastníků k hlubšímu poznání sebe sama i svého partnera, jež má napomoci k intenzivnějšímu prožívání důvěrného vztahu v manželství.

  Témata jednotlivých setkání:

  1. Já a moje rodina
  2. Muž a žena; komunikace
  3. Partnerství muže a ženy; plánování rodiny
  4. Víra, vztah k Bohu v manželství

  Příprava formou individuálních setkání probíhá většinou přímo v rodině manželského lektorského páru, který se snoubenci dané téma probírá. Do rodiny dochází snoubenci po dvou párech.

  Příprava formou kurzu probíhá v sídle Centra pro rodinu ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17 do 19.30 hod. Termíny kurzů pro rok 2023 nejsou předem stanoveny. Tyto stanovíme až v okamžiku, kdy se přihlásí vyšší počet snoubeneckých párů.

  Aktuální termíny setkání formou prezenčního kurzu:

  24. ledna - Já a moje rodina

    7. února - Muž a žena; komunikace

  21. února - Víra a vztah k Bohu v manželství

  14. března - Partnerství muže a ženy; plánování rodiny 

  Více informací získáte na e-mailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

   

  Víkendová příprava snoubenců na manželství (kapacita této přípravy je již naplněna)

  Víkendovou přípravu na manželství plánujeme v termínu 21. - 23. dubna 2023 v prostorách Centra pro rodinu Zlín. 

  Příprava se skládá ze čtyř témat jako prezenční forma přípravy. Na programu setkání jsou přednášky a poté diskuze v menších skupinkách na příslušné téma. O skupinuky pečují moderátoři.

  Více informací získáte na e-mailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz

  Kurz Příprava na manželství

  Kurz obsahuje promluvy na zajímavá témata. Během pěti podvečerů s příjemnou atmosférou při svíčkách se můžete s partnerem lépe poznat. Promluvy, které jsou předtočené na DVD, jsou živé, vtipné, ale především praktické. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.

  Témata:

  Účinná komunikace

  Vzájemný závazek

  Řešení konfliktů

  Aby se láska neztratila

  Sdílené cíle a hodnoty

   

  V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

 •  
  Kurz Manželské večery

  Ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zveme všechny manželské páry na cyklus 7 tematických setkání s názvem Manželské večery. Ať už máte harmonické manželství, nebo ne, i vy můžete prohloubit svůj vztah a pracovat na jeho zlepšení. Věk manželů, ani délka trvání manželství, nehraje roli. Důležité je začít a pravidelně o své manželství pečovat.

  Jak kurz probíhá

  Každé setkání začíná filmem (promluvou na DVD), v rámci níž je příležitost ke vzájemné komunikaci v páru. Můžete strávit čas spolu v příjemném prostředí, s občerstvením, hudbou a bez dětí. Jde o čas, který věnujete pouze svému partnerovi a on zase vám. Soukromí každého páru je respektováno. Vše probíhá v důvěrné a přátelské atmosféře. Skupinová diskuze není součástí kurzu, mluvíte pouze se svým partnerem. Občerstvení je k dispozici po celou dobu večera.

  Kurz probíhá v nedělní podvečery od 16:00 do 18:30 hodin v sále Centra pro rodinu. V průběhu kurzu je zajištěno hlídání dětí v herně sousedící s přednáškovým sálem. Děti je nutné přihlásit na hlídání předem. Kapacita kurzu je omezena na 8 manželských párů. Poplatek za kurz zahrnuje veškeré výdaje, včetně materiálů a občerstvení.

   

  Další kurz plánujeme otevřít začátkem října 2023


  Témata jednotlivých večerů

  Vybudovat pevné základy
  Umění komunikace
  Řešení konfliktů
  Síla odpuštění
  Vliv rodiny (Rodiče a rodiče partnera)
  Manželská intimita
  Láska v akci (Pět jazyků lásky)

   

  V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu veronika.holikova@cpr-zlin.cz

   
  Kurz Přirozeného plánování rodičovství

  Ve spolupráci s organizací Liga pár páru (s využitím její metodiky) nabízíme manželům a snoubencům a dalším zájemcům tříměsíční kurz, po jehož absolvování by měli dobře znát a umět samostatně používat metody přirozeného plánování rodičovství.

  Každoročně probíhají 1 - 2 kurzy v různých místech zlínského regionu. Nabízíme uspořádání kurzu tam, kde se sejdou 3 - 4 páry zájemců o jeho absolvování. Kurz zahrnuje 4 setkání v měsíčních intervalech. První setkání je bezplatné a je vhodné i pro širší veřejnost. Po tomto setkání se mohou účastníci rozhodnout k absolvování celého kurzu. Úhrada za celý kurz je 400,- Kč za pár, potřebné učební materiály stojí 250,- Kč. Bližší informace v kanceláři CPR, či na e-mailové adrese cpr@cpr-zlin.cz.
  Podle potřeby zajistíme hlídání dětí.

  Kurz nabízí:
  • moderní vědecké poznatky o lidské plodnosti
  • praktickou dovednost spolehlivě rozpoznávat vlastní plodná a neplodná období
  • pomoc při předcházení i docílení těhotenství
  • principy ekologického kojení
  • vhled do morálních otázek manželství a sexuality
  • způsob, jak prohloubit svůj vztah