Pro snoubence a manžele

Pro snoubence a manžele

 
Příprava snoubenců na manželství

          Chystáte svatbu v kostele v Arcidiecézi olomoucké?

                               Vybavte se informacemi!

 

Příprava na manželství ve Zlíně

 

Milí snoubenci,

 

uvažujete-li o svatbě v našem děkanátu, čekají vás dva úkony:

 • nejprve zajděte za knězem (oddávajícím) a domluvte se s ním na termínu a všech ostatních náležitostech,
 • poté se přihlaste do kurzu "manželské části" přípravy.

 

Manželská část přípravy:                                                                            

Příprava probíhá po celý rok vyjma letních prázdnin. Je tedy třeba počítat s dostatečným časovým předstihem, ideálně využít méně naplněné podzimní kurzy. 

 

Termíny kurzů a možnosti přípravy:

 

Ambulatní víkendová příprava (bez noclehu) - přihláška zde

15. - 17. listopadu 2024 ve Zlíně

Na programu setkání jsou přednášky a poté diskuze v menších skupinkách na příslušné téma. O skupinuky pečují moderátoři. Víkendová příprava proběhne v prostorách Centra pro rodinu Zlín.

 

Kurz 

Příprava formou kurzu probíhá v sídle Centra pro rodinu ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17 do 19.30 hod. Termíny kurzů pro rok 2024 nejsou předem stanoveny. Tyto stanovíme až v okamžiku, jakmile se přihlásí vyšší počet snoubeneckých párů, kteří se nebudou z kapacitních důvodů moct zúčastnit březnové víkendové přípravy. 

 

Individuální příprava - přihláška zde

Příprava formou individuálních setkání probíhá většinou přímo v rodině manželského lektorského páru, který se snoubenci dané téma probírá. Do rodiny dochází snoubenci po dvou či třech párech.

 

Více informací získáte na e-mailu [email protected].

 

Kurz Příprava na manželství

Kurz obsahuje promluvy na zajímavá témata. Během pěti podvečerů s příjemnou atmosférou při svíčkách se můžete s partnerem lépe poznat. Promluvy, které jsou předtočené na DVD, jsou živé, vtipné, ale především praktické. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.

Témata:

Účinná komunikace

Vzájemný závazek

Řešení konfliktů

Aby se láska neztratila

Sdílené cíle a hodnoty

 

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu [email protected].


 •  
  Kurz Manželské večery

  Ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zveme všechny manželské páry na cyklus 7 tematických setkání s názvem Manželské večery. Ať už máte harmonické manželství, nebo ne, i vy můžete prohloubit svůj vztah a pracovat na jeho zlepšení. Věk manželů, ani délka trvání manželství, nehraje roli. Důležité je začít a pravidelně o své manželství pečovat.

  Jak kurz probíhá

  Každé setkání začíná filmem (promluvou na DVD), v rámci níž je příležitost ke vzájemné komunikaci v páru. Můžete strávit čas spolu v příjemném prostředí, s občerstvením, hudbou a bez dětí. Jde o čas, který věnujete pouze svému partnerovi a on zase vám. Soukromí každého páru je respektováno. Vše probíhá v důvěrné a přátelské atmosféře. Skupinová diskuze není součástí kurzu, mluvíte pouze se svým partnerem. Občerstvení je k dispozici po celou dobu večera.

  Kurz probíhá v nedělní podvečery od 16:00 do 18:30 hodin v sále Centra pro rodinu. V průběhu kurzu je zajištěno hlídání dětí v herně sousedící s přednáškovým sálem. Děti je nutné přihlásit na hlídání předem. Kapacita kurzu je omezena na 8 manželských párů. Poplatek za kurz činí 2 000,- Kč/pár a zahrnuje veškeré výdaje, včetně materiálů a občerstvení.

   

  Témata jednotlivých večerů

  24. 9.   - Vybudovat pevné základy
    8. 10. - Umění komunikace
  15. 10. - Řešení konfliktů
  22. 10. - Síla odpuštění
    5. 11. - Vliv rodiny (Rodiče a rodiče partnera)
  12. 11. - Manželská intimita
  19. 11. - Láska v akci (Pět jazyků lásky)

   

  V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu [email protected]

   
  Kurz Přirozeného plánování rodičovství

  Ve spolupráci s organizací Liga pár páru (s využitím její metodiky) nabízíme manželům a snoubencům a dalším zájemcům tříměsíční kurz, po jehož absolvování by měli dobře znát a umět samostatně používat metody přirozeného plánování rodičovství.

  Každoročně probíhají 1 - 2 kurzy v různých místech zlínského regionu. Nabízíme uspořádání kurzu tam, kde se sejdou 3 - 4 páry zájemců o jeho absolvování. Kurz zahrnuje 4 setkání v měsíčních intervalech. První setkání je bezplatné a je vhodné i pro širší veřejnost. Po tomto setkání se mohou účastníci rozhodnout k absolvování celého kurzu. Úhrada za celý kurz je 400,- Kč za pár, potřebné učební materiály stojí 250,- Kč. Bližší informace v kanceláři CPR, či na e-mailové adrese [email protected].
  Podle potřeby zajistíme hlídání dětí.

  Kurz nabízí:
  • moderní vědecké poznatky o lidské plodnosti
  • praktickou dovednost spolehlivě rozpoznávat vlastní plodná a neplodná období
  • pomoc při předcházení i docílení těhotenství
  • principy ekologického kojení
  • vhled do morálních otázek manželství a sexuality
  • způsob, jak prohloubit svůj vztah