Duchovní programy

Duchovní programy

 •  
  Duchovní obnovy pro manžele

  Zveme vás na postní duchovní obnovu pro manžele, která proběhne v sobotu 9. března 2024 od 9 do cca 15 hodin. Povede ji P. František Sedláček, farář ze Štípy.

  Přihlásit se můžete také tady.

   

 •  
  Zprostředkování duchovní pomoci

  V případě potřeby je možné využít v našich prostorách duchovní doprovázení (duchovní rozhovor, přímluvnou modlitbu). Tuto pomoc poskytujeme ve spolupráci s laickým misionářem Václavem Čápem. 

 •  
  Modlitby matek

  Modlitební hnutí Modliteb matek vzniklo v Anglii na sklonku roku 1995 a rozšířilo se po celém světě. Z jedné malé skupinky žen, které se začaly společně modlit za své děti a vnoučata, se stalo hnutí mnoha set skupinek v mnoha zemích Evropy i v dalších světadílech.
  V České republice začaly MM v roce 1996, nyní je u nás přes 150 skupinek. Koordinátorkou hnutí v ČR je paní Růžena Fialová z Brna, která místním skupinkám rozesílá český zpravodaj MM.
  Skupinka MM při Centru pro rodinu ve Zlíně se schází od dubna 1997 vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9 hodin v kapli kláštera na Divadelní 6.

  Adresa hnutí MM v ČR:
  Modlitby matek, P.O. BOX 2, nám. Svornosti 6, 616 00 Brno 16
  Pro osobní setkání:
  Brno, Orlí 17, tel. 542 215 603
  E-mail: [email protected], [email protected]

  Od podzimu 2021 připravujeme novou skupinku Modliteb matek, která se bude scházet ve čtvrtky od 9 do 11 hodin. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu [email protected].

 •  
  Modlitba tancem a gesty

  Biblické tance jsou většinou jednoduché kruhové tance složené z gest a kroků, které mají svou hlubokou symboliku. Jedná se o  modlitbu tělem a gesty, která vyjadřuje, že všechno má nějaký smysl a všechno nás spojuje s Bohem.

  Základním krokem je krok maim – v hebrejštině voda – a symbolizuje plynutí vody, života. Kroky do středu jsou kroky ke Zdroji – k Bohu. Pohupy do stran jsou mateřské konejšení, pohupy vzad a vpřed znamenají otcovskou náruč. Podupy jsou vítězstvím nad zlem a tleskání je radost.

  Právě ženám je tohle téma velmi blízké. Ostatně jeden z tanců se jmenuje Jsem žena. Ale nejen tento, ale i další tance oslavují Boha. Proč právě biblické? Protože to nejsou lidové tance v národopisném slova smyslu, ale jejich základem je buď biblický příběh, žalm, nebo nějaká biblická událost.

  Zveme ženy různého věku zakusit i jiné prožívání modlitby.

  Setkávání probíhají v tělocvičně ZŠ Fryštákpondělí od 19:30 ve čtrnáctidenních intervalech.

  Nejbližší setkání bude 23. 10. 2023.

  Pro tanec je vhodné vzít si dlouhou sukni či šaty a přezůvky.

 •  
  Duchovní obnovy pro ženy

  Doplňte obsah sekce 4, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.