Adopce na dálku

Adopce na dálku

V rámci projektu Adopce na dálku podporujeme děvče z Ugandy. Dívka díky naší pomoci chodí do školy, dostává školní pomůcky, školní uniformu a školní oběd. Může se věnovat mimoškolním aktivitám a v případě potřeby má zajištěnou zdravotní péči. V minulosti jsme podporovali touto formou celkem tři děvčata, dvě z nich již svá studia úspěšně ukončila. Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky k podpoře těchto dětí.

Více o projektu Adopce na dálku zde.