Pouť je určená lidem z děkanátu Zlín a Vizovice. Společně budeme prosit za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání.

Program pouti:

14.30 hodin růženec v bazilice (vede Společenství vdov a vdovců)

15.00 workshopy: 

  • Velehrad a kardinál Špidlík (P. Lukáš Jambor/bazilika)
  • Misionářem doma i v cizině (přátelé komunity Cenacolo, budova SGV)
  • Láska v akci (manželé Kvapilíkovi, budova SGV)

16.00 adorace s přímluvnou modlitbou a možností sv. smíření

17.00 mše svatá

 

Během části programu (14.15 - 16.30 hodin) bude v budově SGV zajištěn program pro děti od 4 do 12 let).

Možnosti dopravy:

Autobus ze Zlína bude odjíždět ve 13 hodin od divadla, hlásit se můžete v prodejně Veni, cena je 150,- Kč.

Pokud budete chtít jít pěšky, půjdeme společně trasou z Huštěnovic (cca 10 km), odjezd bude v 10 hodin z autobusového nádraží ve Zlíně. Pěší putování mají na starost pan Josef Popelka a Martin Pikna, přihlaste se jim na tel.:731 645 221.

Samozřejmě můžete přijet i autem. Těšíme se na společné chvíle.