hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Kontakt - kancelář

Kontaktní údaje:
Okružní 5298, 760 05 Zlín (mapka)
tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
IČO: 48473936
Bankovní spojení: 106108677/0300
Najdete nás i na facebooku

Pracovníci centra pro rodinu:

Pavel Osoha
pavel.osoha@cpr-zlin.cz

 • předseda občanského sdružení
 • příprava snoubenců, zajištění rekolekcí
 • komunikace vně organizace

Emília Osohová
emilia.osohova@cpr-zlin.cz

 • zajišťování účetnické agendy
 • příprava snoubenců, tvořivé aktivity
 • aktualizace internetových stránek
 

Veronika Holíková
veronika.holikova@cpr-zlin.cz

 • organizace kurzů pro rodiče s dětmi
 • organizační zajištění přípravy snoubenců
 • vedení pokladny, knihovny

Hanka Červenková
hanka.cervenkova@cpr-zlin.cz

 • kluby, kroužky, pobyty maminek s dětmi, kurzy efektivního rodičovství, tvořivé aktivity
   

Středisko Family Point a Senior Point
:

Zlínský klub 204, Třída T. Bati 204, 760 01 Zlín
Tel. Family Point a Senior Point: 739 522 801
E-mail: zlin@familypoint.cz; zlin@seniorpointy.cz
Web: www.zlin.familypoint.cz

Koordinátorka Family a Senior Pointu Zlín:
Ing. Bc. Ivana Tichá

Kontaktní pracovnice:
Ing. Bc. Ivana Tichá
Jitka Boumová
Věra HartigováPrezentace činnosti CPR

Naše činnost je určena široké veřejnosti. S nabídkou akcí se mohou zájemci seznámit:

 • Na vývěskách - na zastávce MHD "Školní" a vedle kostela.
 • V informačních tiskovinách města - pravidelně zveřejňujeme program na celý měsíc v Magazínu Zlín a v měsíčníku inZlin.
 • V tiskovinách farnosti - každé dva týdny zveřejňujeme programy ve farním zpravodaji zlínské farnosti a ve zpravodajích některých okolních farností.
 • Formou letáků - všem zájemcům posíláme Nabídkový leták: 5x ročně, vždy s programem na dva měsíce.
 • Větší akce inzerujeme v MF DNES, ve Zlínských novinách, ve vysílání regionálních rozhlasových stanic, pomocí plakátů na veřejných místech atd.
webmaster © 2007