hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

KLAS - klub aktivních seniorů

Od října 2012 je otevřen pro seniory Klub aktivních seniorů – KLAS.
Setkání probíhají v našem sále jedenkrát za dva týdny v pátek od 9.30 do 11.30 hod.

Jedná se o program, rozčleněný do čtyř částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat v samostatnosti a soběstačnosti, s přihlédnutím k individuálním podmínkám každého účastníka. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychogygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek. Program je založen na bázi opakovaných setkání s popsanou strukturou, jednotlivé setkání trvá 2-3 hod.
Setkávání nabízí prostor pro navázání nových vztahů, vzájemné sdílení a podporu.

Program vychází z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří), dle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen za podpory nadace Renovabis.

Seniorům se věnují dvě vyškolené animátorky:
Veronika Holíková a Emília Osohová

Více informací získáte v naší kanceláři nebo telefonicky na číslech: 577 212 020; 732 376 193.

Termíny a témata nejbližších setkání
 22. 9. 2017     Mezigenerační vztahy jako místo vzájemného obohacení
             
                     
 6. 10. 2017     Společný výlet dle počasí
             
 20. 10. 2017     Povídání o Marii Terezii
             
                     
 10. 11. 2017     Radost z pohybu
             
 24. 11. 2017     Naši sousedé
             

Změna programu vyhrazena.

webmaster © 2007