hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Příprava mladých lidí na manželství

1. Kurzy přípravy na manželství

Příprava probíhá formou kurzů, jež mají podobu 4 setkání ke konkrétním tématům. Na programu jednotlivých setkání jsou jak přednášky, tak i diskuse na příslušné téma či krátké aktivity.

Cílem přípravy je vedení účastníků k hlubšímu poznání sebe sama i svého partnera, jež má napomoci k intenzivnějšímu prožívání důvěrného vztahu v manželství.

 

Témata jednotlivých setkání:
1. Já a moje rodina
2. Muž a žena; komunikace

3.
Partnerství muže a ženy; plánování rodiny
4.
Víra, vztah k Bohu v manželství

 

Kde?
V sídle CPR - v objektu vedle parkoviště u kostela na Jižních Svazích

 

Kdy?
Setkání v roce 2018 se konají:

  • Kurz leden - únor: 9. 1., 23. 1., 6.2., 20. 2.
  • Kurz březen - duben: 13.3., 27. 3., 10. 4., 24. 4.
  • Kurz květen - červen: 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6. 
  • Kurz říjen - listopad: 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11.

Setkání v rámci kurzu probíhají ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17.00 do cca 19.30 hod.

 

Jak se přihlásit?
Snoubenci se přihlašují předem - vyplněním níže připojeného dotazníku a jeho zasláním na e-mail veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

Formulář dotazníku ke stažení najdete zde.

Každou vaši přihlášku potvrdíme e-mailem. Pokud toto potvrzení neobdržíte, nebo budete-li mít ohledně přípravy jakékoliv nejasnosti, kontaktujte prosíme paní Veroniku Holíkovou na uvedeném e-mailu či na telefonech 577 212 020; 732 376 193 .Další podrobnosti
• Po ukončení kurzu obdrží účastníci písemné potvrzení o jeho absolvování.
• Snahou CPR je ve specifických případech vyjít dle možnosti vstříc požadavkům zájemců.2. Chodíme spolu

Další formu přípravy snoubenců představuje cyklus čtyř víkendů pro snoubence, který je jistou alternativou ke zlínským kurzům a probíhá ve spolupráci s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, kde také víkendy probíhají. Příprava nejen na den sváteční, ale především na dny následující ...

Kurz se otevře po naplnění.

Případné informace je možné získat i u o. Františka Bezděka, Dům Ignáce Stuchlého Fryšták, frantisekbezdek@atlas.cz

 

webmaster © 2007