hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Přednášky pro děti a mládež


CPR zprostředkuje školám i jiným organizacím cyklus preventivních programů "Etické otázky každého dne" - přednášky a besedy na témata související s manželskými a rodinnými vztahy. Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázky, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd. Setkání trvá zpravidla 2 vyučovací hodiny, zájemci si je mohou objednat na e-mailové adrese andrea.simeckova@cpr-zlin.cz nebo telefonicky na těchto číslech:
Pavla Sýkorová 731 408 681; Andrea Šimečková 731 621 235.

Programy jsou sestaveny do čtyř programových řad (u menších dětí některá témata sloučena):
1) Jak si poradit se životem (kdo jsem a jaký mám být) - rozvoj vlastní osobnosti
2) Člověk mezi lidmi - mezilidské vztahy
3) Na cestě za láskou - partnerské, manželské a rodinné vztahy
4) Tudy cesta nevede (a jak to má být správně)- prevence sociálně-patologických jevů

1. třída ZŠ: Já, moji kamarádi a moje rodina
A1 - Já a moji kamarádi; A2 - Já a moje rodina

2. třída ZŠ: Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme
B1 - Jak spolu mluvíme; B2 - Nad rodinným albem

3. třída ZŠ: Zdravé myšlenky - zdravé vztahy
C1 - Myšlenky a vztahy; C2 - Máme doma miminko

4. třída ZŠ: Můžu se stát hrdinou?
D1 - Moje vzory, úspěch a neúspěch; D2 - Jak se bránit nátlaku;
D3 - Od prvního setkání k nové rodině

5. třída ZŠ: Dítě na cestě k dospělosti
E1 - Od dětství k dospělosti; E2 - Rozdíly a pochopení mezi lidmi;
E3 - Jak nám rodiče dali největší dar

6. třída ZŠ: Dozrávám v osobnost
F1 - Dimenze mojí osobnosti; F2 - Kompas v nás;
F3 - Rodinná pravidla; F4 - Správná a špatná výživa

7. třída ZŠ: Moje místo v životě a mezi lidmi
G1 - Životní cíle a prostředky; G2 - Lidé kolem mě;
G3 - Druhy lásky; G4 - Emoce a jak si s nimi poradit

8. třída ZŠ: Zdravá osobnost a zdravé vztahy
H1 - Osobnost a řizpůsobování druhým; H2 - Povaha, charakter a vztahy;
H3 - Jak najít toho pravého; H4 - Násilí a hranice ve vztazích

9. třída ZŠ: Na životní křižovatce
I1 - Světové názory a můj směr; I2 - Rozdílnost a tolerance;
I3 - Láska a plánování rodiny; I4 - Rizika „špatného sexu"

studenti SŠ a SOU: Na prahu „dospělého života"
J1 - Kdo jsem a co chci od života; J2 - Hledání směru a životní cíle; J3 - Člověk mezi druhými lidmi;
J4 - Já, ty a my; J5 - Mezi svobodou a závazkem; J6 - Manželství v kostce; J7 - Láska: dar vzájemný, dar předávaný; J8 - Náš život pokračuje v dětech;

webmaster © 2007