hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

MOTORÁČEK - kurz psychomotoriky

Kurz vede dětský psycholog PhDr. Denisa Krčmová.

Zahrnuje:
• Hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Hry pro rozvoj sociální interakce
• Rozvoj řeči a komunikace
• Rozvoj spolupráce mezi matkou a dítětem
• Debaty o výchovných tématech z hlediska pedagogiky a psychologie s možností konzultace
• Souhra výtvarného, rytmického a slovního projevu
• Relaxační techniky pro děti

Zaměřuje se na:
- cvičení pro uvolnění a posílení rukou
- získání obratnosti prstů
- práci s různými materiály
- arteterapie
- cvičení spojuje motivační příběh z říše zvířat, na jehož základě se děti učí překonávat nástrahy sociálního prostředí dětského kolektivu

Probíhá ve dvou kategoriích:
Grafomotorika - děti ve věku 3-5 let, cílem je navázat na dovednosti dítěte získané v mateřské škole.
Předškolák - děti předškolního věku (5 - 7 let), jde o přípravu na školní docházku.

Kurz obsahuje 20 lekcí ve skupinkách dětí stejného věku a koná se ve čtvrtek odpoledne v CPR. Cena jednoho kurzu je 1.500,-Kč.

Průběžně přijímáme přihlášky, v případě volného místa vás budeme kontaktovat, více informací získáte telefonicky, nebo na e-mailové adrese hanka.cervenkova@cpr-zlin.cz.


Přihláška

Každou vaši přihlášku potvrdíme e-mailem (nejedná se o automatickou odpověď).
Pokud toto potvrzení neobdržíte, kontaktujte nás, prosíme na:
cpr@cpr-zlin.cz; 577 212 020; 732 376 193


Motoráček je podporován Fondem pro-rodinných aktivit Statutárního města Zlína.

webmaster © 2007