hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Poradny

Do služeb poskytovaných Centrem jsou zahrnuty také služby poradenské, zaměřené především na rodinnou problematiku. Vedle obecného poradenství je to i poradenství odborné. Zde jsou konzultace poskytovány zdarma po předběžném objednání v kanceláři Centra pro rodinu (tel. 577 212 020577 212 020 nebo mobil 732 376 193732 376 193), uskutečňují se zpravidla v našich prostorách.

Poradna psychologická
Psychologické konzultace jsou poskytovány nepravidelně, podle vzájemné domluvy a možnosti klienta i psycholožky v dopoledních i odpoledních hodinách.

Poradna rodinně-právní
V současné době poradenství nenabízíme.

Poradna přirozeného plánování rodičovství
Konzultace nad otázkami a problémy, které souvisejí s plánováním rodiny, se uskuteční podle možností klienta a instruktorky PPR v dopoledních i odpoledních hodinách.


Doporučujeme nabídku poradenství Centra pro rodinný život Olomouc:

Poradenství pro dospělé, děti a mládež od 15 let
- Mgr. Pavlína Fremlová

Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče - Mgr. Markéta Pavelková

Poradenství v obtížných životních situacích - Bc. Marcela Řezníčková

Manželské, rodinné i osobní poradenství  - Ing. Marie Linhartová

Poradenství pro rodiče - Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková

Pastorálně-terapeutické poradenství - MUDr. Jitka Krausová

Pro bližší informaci navštivte stránky olomouckého centra.

webmaster © 2007