hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Vzdělávání (kurzy)

Přednášková, osvětová činnost stála na počátku existence CPR. Postupně byl rozšiřován její rozsah a doplňován obsah.
Zaměřena je na jednotlivé skupiny z okruhu rodin.

Pro mladé lidi připravující se na manželství:

 • kurzy přípravy na manželství
 • cyklus víkendů "Chodíme spolu"
 • kurzy přirozeného plánování rodičovství

Pro manželské páry:

 • jednodenní rekolekce (adventní, postní)
 • manželské večery
 • kurzy přirozeného plánování rodičovství

Pro rodiče (páry i jednotlivce):

 • kurzy pro nastávající rodiče
 • kurzy efektivního rodičovství
 • kurzy Rodičovství neznamená sociální vyloučení
 • kurzy Respektovat a být respektován
 • kurz psychomotoriky Motoráček
 • kurz Montessori way
 • kurz první pomoci Záchrana života zážitkem

Pro děti a mládež:

 • besedy ve školách, jiných zařízeních či v různých skupinách mládeže

Pro ženy nebo pro muže:

 • pobyty pro manželky
Kromě uvedených kurzů jsou pro kteroukoliv ze skupin pořádány také jednotlivé přednášky, workshopy na aktuální témata.
Aktivity probíhají nejčastěji v prostorách CPR, vedle toho však také na jiných místech (např. kluby maminek).
Při některých aktivitách je zajištěno hlídání dětí (nutno se nahlásit předem).
webmaster © 2007