hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

Adopce na dálku


Jedná se o projekt, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jinak jejich rodiče či zákonní zástupci nemohou poskytnout základní vzdělání ani dostatek potravy. Za finanční příspěvek je těmto dětem základní péče poskytnuta v jejich místních podmínkách, děti tak neopouštějí své zázemí, místní kulturu a zvyky. Podle místa má dítě zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo a v případě sirotků i ubytování.

Projekt "Adopce na dálku" je rozšířen v několika místech v Indii, Litvě a Ugandě, nově i v Thajsku. V Indii, Ugandě a Thajsku je převážně podporováno "adoptivní dítě", v Litvě je podporována chudá rodina, kde dítě vyrůstá.

CPR zprostředkuje od roku 1999 tuto adopci indickým dětem, od roku 2002 také dětem z Ugandy. Každoročně zprostředkujeme první kontakt pro několik rodin, které pak přispívají na adoptované dítě a samy už vedou korespondenci s dítětem i s pražskou Charitou.

Na několik dalších dětí získáváme prostředky uspořádáním sbírky: tak jsme se díky příspěvkům mnoha dárců stali „adoptivními rodiči" tří indických dětí a tří dětí z Ugandy. Od roku 2011 podporujeme osm dětí - tři z Indie a pět z Ugandy.

Prostřednictvím darů také přispíváme na další projekty, které mají pomoci dětem v postižených oblastech (školy, nemocnice atd.).

Podrobnější informace můžete získat také na stránkách pražské Charity www.charita-adopce.cz.
webmaster © 2007