hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

Modlitby matek

Toto modlitební hnutí vzniklo v Anglii na sklonku roku 1995 a rozšířilo se po celém světě. Z jedné malé skupinky žen, které se začaly společně modlit za své děti a vnoučata, se stalo hnutí mnoha set skupinek v mnoha zemích Evropy i v dalších světadílech.
V České republice začaly MM v roce 1996, nyní je u nás přes 150 skupinek. Koordinátorkou hnutí v ČR je paní Růžena Fialová z Brna, která místním skupinkám rozesílá český zpravodaj MM.
Skupinka MM při Centru pro rodinu ve Zlíně se schází od dubna 1997 vždy 2. čtvrtek v měsíci od 9 hodin v kapli kláštera na Divadelní 6.

Adresa hnutí MM v ČR:
Modlitby matek, P.O. BOX 2, nám. Svornosti 6, 616 00 Brno 16
Pro osobní setkání:
Brno, Orlí 17, tel. 542 215 603
E-mail: ruzena.fialova@email.cz, hnuti-mm@email.cz

webmaster © 2007