hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

Kluby maminek (nejen) na mateřské

Maminky (nejen) na mateřské se scházejí i se svými nemluvòátky, batolaty a předškolními dětmi už od roku 1994. Ze začátku se konala setkání jednou, později dvakrát za měsíc, ve Zlíně. Setkání jsou určena pro vzájemné sdílení maminek, vyměòování zkušeností a vzdělávání (přednášky). Náplní jsou také společné činnosti maminek s dětmi (vycházky, tvoření, zpívání apod.).

Náplně setkání:

Společné tvoření - adventní věnce, vánoční a velikonoční ozdoby, dárky, karnevalové masky, sypaná batika, výrobky z přírodních materiálů, suchá vazba, voòavé panenky z ovčího rouna, zdobení perníčků, tvoření s dětmi a pro děti.

Péče o zdraví - návštěva rehabilitační pracovnice, pedikérky, povídání o masážích, zdravé výživě, vitamínech, návštěva kadeřnice a kosmetičky.

Jak vytvářet milý domov - sváteční prostírání, velikonoční a vánoční výzdoba, zvyky a tradice, prožívání adventu a Vánoc, postní doby a Velikonoc.

Vzdělávání - přednášky s besedami na různá témata (životní hodnoty, zdravé sebevědomí a sebepřijetí, rozdíly mezi mužem a ženou, výchova dětí, poslání ženy v manželství a v rodině, sourozenecké vztahy, komunikace mezi partnery, krize v manželství, sexualita, plánování rodiny, zralost dítěte při nástupu do školy, děti a hudba ...) - některé z nich vedou lektoři Centra, jiné psychologové, pedagogové, sociální pracovnice apod.

Duchovní formace - besedy s kněžími na různá témata (zkušenosti s modlitbou, prožívání adventu a postní doby, slavení svátků, křes»anská výchova dětí, svátost smíření...).

Návštěvy zajímavých hostů - sestra z rehabilitačního stacionáře, pracovnice poradny Ochrana nenarozeného života, pracovnice dětského krizového centra, rodiče - pěstouni aj.

Vzájemné sdílení - na téma prázdniny, oblíbené knihy, prožívání mateřské dovolené, hledání zaměstnání, vaření a pečení, vztahy v rodině.

Společné vycházky, pikniky ...

V současné době fungují v rámci CPR tyto kluby maminek:

 
Klub maminek Bohuslavice
Setkání probíhají od února 2012 v klubovně nad tělocvičnou ve středy v 15.30 hodin. Kontakt na vedoucí klubu: km.bohuslavice@seznam.cz

Klub maminek Otrokovice
Maminky se scházejí od roku 2002 v prostorách pod novým kostelem v Otrokovicích každé úterý od 9 hodin.

Klub maminek Zlín
Setkání probíhají v Klubu Pod kánoí každé úterý dopoledne.

Další informace na e-mailu: hanka.cervenkova@cpr-zlin.cz nebo na telefonu 732 376 193. 


Klub maminek Zlín je podporován Fondem pro-rodinných aktivit Statutárního města Zlína.

webmaster © 2007