hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

Motoráček - kurz psychomotoriky

Kurz vede zkušená dětská psycholožka PhDr. Denisa Krčmová. Skládá se z 20 lekcí (1x týdně) v menších skupinkách dětí stejného věku. Probíhá ve čtvrtek a v pondělí odpoledne v prostorách Centra pro rodinu a to ve dvou kategoriích:
Grafomotorika - pro děti ve věku 3 - 5 let. Je určen pro děti, které již navštěvují mateřskou školku. Jeho cílem je navázat na dovednosti dítěte, které již umí, a dále je rozvíjet a zdokonalovat.
Předškolák - pro děti ve věku 5 - 7 let. Jde o postupnou přípravu na školní docházku.

Náplò kurzu
• Hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Hry pro rozvoj sociální interakce
• Rozvoj řeči a komunikace
• Rozvoj spolupráce mezi rodičem a dítětem
• Debaty o výchovných tématech z hlediska pedagogiky a psychologie s možností konzultace
• Souhra výtvarného, rytmického a slovního projevu
• Relaxační techniky pro děti
  
Zaměřujeme se na:
- cvičení pro uvolnění a posílení rukou
- získání obratnosti prstů
- práci s různými materiály
- arteterapii
- cvičení spojuje motivační příběh z říše zvířat, na jehož základě se děti učí překonávat nástrahy sociálního prostředí dětského kolektivu

Cena kurzu (20 lekcí) je 1.700,-Kč. Přihlášky přijímáme průběžně, aktuálně je kurz naplněn. Pokud chcete své dítě do Motoráčku přihlásit, napište nám na hanka.cervenkova@cpr-zlin.cz. V případě uvolnění místa vás budeme kontaktovat.

Přihláška

Motoráček je podporován Fondem pro-rodinných aktivit Statutárního města Zlína a Sociálním fondem Zlínského kraje.

Každou vaši přihlášku potvrdíme e-mailem (nejedná se o automatickou odpověï).
Pokud toto potvrzení neobdržíte, kontaktujte nás, prosíme na:
cpr@cpr-zlin.cz; 732 376 193.webmaster © 2007