hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

DVPP - vzdělávání lektorů preventivních programů

Etické otázky každého dne

- program pro osobnostní rozvoj, mezilidské vztahy a zdravou integraci sexuality

Pozvánka pro všechny, kdo by chtěli pomoci dětem a mládeži vyrůst v charakterní lidi, 
mít dobré vztahy lidské i partnerské a stát se dobrými rodiči

Nabízíme lektorské kurzy programů pro děti a mládež. Tyto kurzy jsou určeny: 
- lektorům a potenciálním lektorům, kteří nabízejí nebo chtějí nabízet programy dětem a mládeži ve školách
- pedagogům, kteří se chtějí inspirovat pro práci se svými třídami (kurzy jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP - č.j. MSMT 5516/2012-25-29)
- rodičům, kteří chtějí předat svým dětem správné hodnoty

Účastníci kurzu budou vyškoleni v programu „Etické otázky každého dne" - jedná se o cyklus 2 4dílných programů pro děti a mládež od 1. po 9. třídu ZŠ a 8-dílný program pro SŠ; vše je doplněno přednáškou pro rodiče.
Účastníci kurzu projdou dvěma dvoudenními semináři (celkem 32 hodin), obdrží podrobně zpracovanou metodiku a návod na potřebné pomůcky (tyto je možno i zakoupit hotové). Poté zpracují závěrečnou práci a po jejím obhájení a závěrečné zkoušce obdrží osvědčení. 
Podpora při případném zavádění těchto programů ve Vašem regionu: konzultace, náslechy atd. dle potřeby a zájmu.

Program kurzu:
Kurz se skládá ze čtyř jednodenních seminářů; začátek v 9.00 a konec 17.00 hodin. Následuje cca 30 dní na zpracování závěrečné práce a závěrečná zkouška s obhajobou práce.

I. seminář: 
* všeobecné zásady pro lektory 
* programy pro I. stupeň ZŠ (1., 2. a 3. ročník)

II. seminář:
* programy pro I stupeň ZŠ (4. a 5. ročník)
* programy pro praktické a speciální školy
* program pro rodiče

III. seminář:
* programy pro II. stupeň ZŠ (6., 7. a 8. ročník)

IV. seminář:
* programy pro II. stupeň ZŠ (9. ročník)
* program pro SŠ a SOU 
* hodnocení, zadání témat pro závěrečnou práci

Cena kurzu na osobu:

Základní verze: 2 500 Kč
(v ceně: účast na seminářích, písemné materiály jednotlivě ve složkách: pro každý ročník ZŠ a pro SŠ metodika + pracovní listy; příručka pro lektory, metodika přednášek pro rodiče; CD s texty v elektronické podobě; DVD a další studijní materiály; následná pomoc při zavádění programů)

Levná verze: 1 200 Kč
(v ceně: účast na seminářích, metodika písemně, ostatní v elektronické podobě na CD, následná pomoc při zavádění programů).

Pomůcky: návod na výrobu nebo možnost zakoupení, cena dle nabídky

Pro lektory, kteří prošli dřívějšími kurzy: možnost účasti za dobrovolný poplatek

Semináře: poplatek za stravu a ubytování - podle objednávky

Vedení kurzů, informace a přihlášky:
Bc. Andrea Šimečková, Centrum pro rodinu Zlín; 
tel. 577 212 020 kancelář, 731 621 235 mobil; 
E-mail: andrea.simeckova@cpr-zlin.cz

webmaster © 2007