hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Český jazyk pro matky - cizinky

Ve 2. pololetí 2011 bude CPR, ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR,
Centrem na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji (CPIC),

zajišťovat výuku českého jazyka pro cizinky - matky se zajištěním hlídání dětí. 

CPIC:
Cílovou skupinou CPIC jsou cizinci z tzv. třetích zemí, kteří na území ČR pobývají v rámci dlouhodobého či trvalého pobytu. Cílem je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců", vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. CPIC by měla být iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní i jazykovou emancipaci cizinců v regionech. Úkolem je rovněž zajistit vytvoření a činnost regionálních poradních platforem, které řeší aktuální problémy cizinců. V každém kraji CPIC spolupracuje zejména s krajskými a obecními úřady, cizineckou policií, státní a městskou policií, úřady práce, finančními úřady, živnostenskými úřady a dalšími subjekty. Cílem je vytvořit prostor pro lepší výměnu informací a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců.

Kurzy českého jazyka:
Rozsah obtížnosti kurzů začíná u úplných začátečníků a končí úrovní, přibližně odpovídající zkoušce A1 Evropského referenčního rámce jazyků. Kurzy jsou organizovány jako základní nebo intenzivní, případně specificky zaměřené na nezletilé cizince. Základní kurzy jsou koncipovány jako nízkoprahové, je možné navštívit je i jednorázově, bez předchozího přihlášení. U intenzivních kurzů na sebe jednotlivé lekce navazují a počet míst v kurzu je omezen na 15. Kurzy jsou realizovány ve všech lokalitách na územích jednotlivých krajů podle zájmu klientů.

webmaster © 2007