hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

FAMILY POINT

Family Pointy jsou místa přátelská rodině, kde mohou rodiče pečovat o malé děti a získat informace pro podporu rodiny. Jde o bezbariérová zařízení vybavená přebalovacím pultem, místem ke kojení, mikrovlnnou troubou a veřejným internetem. Pro děti jsou připraveny hračky, pastelky a knihy. V kontaktním Family Pointu se návštěvníci mohou obrátit na přítomnou pracovnici, která jim zprostředkuje rodinné, sociální, psychologické nebo právní poradenství. Poradna probíhá také telefonicky a emailem.

Ve Family Pointu se scházejí nabídky místních organizací, které poskytují služby na podporu rodin. Další aktivitou je poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Family Point umožòuje odpovědným institucím být s rodinami v kontaktu a zjiš»ovat jejich potřeby. Jedná se o veřejnou nízkoprahovou službu bez nutnosti se předem přihlašovat. Pořádané akce Family Pointu nabízejí témata související s rodinným životem a jsou bezplatné. Součástí projektu jsou webové stránky zlin.familypoint.cz, pravidelný elektronický newsletter, který informuje o aktuálním dění ve Family Pointu a facebookový profil Family Point Zlín.

Family Point ve Zlíně spolu se Senior Pointem Zlín fungují od října 2014 v přízemí budovy Zlínského klubu 204 (budova bývalé knihovny) u parku Komenského. Srdečně Vás všechny zveme k návštěvě.

KONTAKTNÍ INFORMACE:
Family Point Zlín
Centrum pro rodinu Zlín z.s.
třída T. Bati 204
760 01 Zlín
Tel.: 739 522 801
Email: familypointzlin@cpr-zlin.cz
Web: zlin.familypoint.cz

NÁV&STĚVNÍ DOBA PRO VEØEJNOST:
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9:00 - 17:00 h
Pátek 9:00 - 15:30 h

Garantem projektu Family Point je Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, které je zároveò nositelem ochranné známky pro tato zařízení.

Projekt je realizován s podporou Statutárního města Zlína, Zlínského kraje a ve spolupráci s informačním portálem www.rodinavezline.cz.

webmaster © 2007