hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

KLAS - klub aktivních seniorů

Od října 2012 je otevřen pro seniory Klub aktivních seniorů – KLAS.
Setkání probíhají v našem sále jedenkrát za dva týdny v pátek od 9.00 do 11.00 hod.

Jedná se o program, rozčleněný do čtyř částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat v samostatnosti a soběstačnosti, s přihlédnutím k individuálním podmínkám každého účastníka. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychogygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek. Program je založen na bázi opakovaných setkání s popsanou strukturou, jednotlivé setkání trvá 2-3 hod.
Setkávání nabízí prostor pro navázání nových vztahů, vzájemné sdílení a podporu.

Program vychází z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří), dle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen za podpory nadace Renovabis.

Seniorům se věnují dvě vyškolené animátorky:
Veronika Holíková a Emília Osohová

Více informací získáte v naší kanceláři nebo telefonicky na číslech: 577 212 020; 732 376 193.

Termíny a témata nejbližších setkání
8. 2. 2019     Královská věnná města
   
22. 2. 2019
    Zdravá výživa
   

Změna programu vyhrazena.

webmaster © 2007