hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

M_ANIMA - flexibilní v zdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zku¹eností

Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00007
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
®adatelem projektu je Národní centrum pro rodinu, zahraničním partnerem je Frau und Beruf GmbH,
dalšími českými partnery jsou:
Centrum pro rodinný život Olomouc
Centrum pro rodinu Hradec Králové
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s. Ostrava

Projekt chce vytvořit s využitím zahraničních zkušeností nabídku flexibilního vzdělávání pro ženy, které z časových nebo místních důvodů nemohou využít běžné nabídky vzdělávacích kurzů ANIMA CZ.
Cílem vzdělávání je motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby dokázala současné životní etapy využít k osobnímu růstu.
Vzdělávání vychází z dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacích programů pro ženy i ze zkušeností zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH, který nabízí programy pro ženy v oblastech rodina-zaměstnání-trh práce včetně pomoci při řešeních individuálních životních strategií upravenou metodou casemanagementu.

Komu je vzdělávání určeno?
Vzdělávání je určeno maminkám, které se pravidelně setkávají v klubu maminek, mateřském centru či jiném podobném místě pravidelného setkávání a nemají čas nebo příležitost navštěvovat jiné kurzy určené ženám před návratem do zaměstnání.
Prostřednictvím jedné z nich jim bude umožněno nahléd¬nout na momentální životní fázi (rodičovská dovolená) také jako na zdroj mnoha dovedností a schopností uplatnitelných mimo vlastní rodinu.

Jak bude vzdělávání probíhat?
Nejdříve bude proškolena tzv. moderátorka - např. koordinátorka centra, klubu nebo jiná aktivní žena, která se nebude bát zprostředkovat informace dalším ženám. Těžištěm práce pak bude společné zamyšlení se nad tématem dané lekce, řízená diskuse účastnic kombinovaná s různými aktivitami a vše doplněno užitečnými radami a informacemi.
Tato forma vzdělávání bude tedy probíhat ve „známém" prostředí pro všechny účastnice a četnost vzdělávání si skupina zvolí sama dle jiných programů probíhajících v klubu, centru apod.
Moderátorka bude mít k dispozici 20 vzdělávacích jednotek, které si může případně rozložit i na více setkání. K vedení lekcí bude mít k dispozici metodiku a ke každé jednotce další materiály určené jak pro její potřebu, tak účastnicím, které budou mít zájem se dozvědět o daném tématu ještě více.

Co všechno se dozvíte?
Vzdělávací jednotky jsou rozděleny do sedmi tematických bloků zpracovaných do 20 vzdělávacích jednotek:
1) Postavení rodiny ve společnosti
2) Vymezení osobních možností a perspektiv do budoucna
3) Trh práce
4) Komunikační dovednosti
5) Psychohygiena
6) Timemanagement
7) Návrat do zaměstnání

Kontaktní osoba:
Veronika Holíková - koordinátorka projektu
E-mail: veronika.holikova@cpr-zlin.cz
Tel: 732 376 193, 577 212 020

Aktuální informace

Tisková zpráva

webmaster © 2007