hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Kurzy efektivního rodičovství

  • Přejete si, aby z Vašeho dítěte vyrostl samostatný, zodpovědný a zdravě sebevědomý člověk?
  • Nechcete vychovávat pouze pomocí příkazů, zákazů ,odměn a trestů?
  • Chcete zvládat sourozenecké šarvátky, problémy s jídlem, dodržování pravidel a řádu?
  • Trápí Vás dětský hněv a vzdor, špatná komunikace v rodině?
Čím se kurz zabývá?
- Naučíte a zdokonalíte si základní komunikační techniky.
- Dovedností naslouchání a sdělování.
- Uměním používat řeč povzbuzování.
- Nastavováním smysluplných hranic.
- Rozlišením příčin nevhodného chování dětí a zacházením s ním.
- Prací s emocemi.
- Vzděláváním v jedné z nejnáročnějších životních rolí - rodičovství.

Co kurz nabízí?
Přednášky, diskuze, nácvik dovedností na praktických příkladech ze života, bezpečné prostředí a důvěru, individuální přístup (max. 12 osob ve skupince)

Lektorky kurzu: Markéta Halaštová, DiS. a Bc. Šárka Kincová
Kurz má 8 lekcí a bude probíhat v pondělky od 16.30 do 19.00. Začínáme 16. ledna 2017
Kurzovné: 900,- Kč, manželský pár 1.250,- Kč,
hlídání a program pro děti zajištěn (poplatek 200,- Kč na celý kurz).

Přihlásit se můžete zde.

Informace získáte telefonicky, nebo na e-mailové adrese hanka.cervenkova@cpr-zlin.cz.
webmaster © 2007