hlavicka
PODPOŘTE NÁS            AKTUÁLNĚ             KONTAKT             O NÁS             KALENDÁŘ AKCÍ             FOTOGALERIE                

Příprava mladých lidí na manželství

Kurzy přípravy na manželství

V současné době prezenční kurzy vzhledem k situaci a vládním nařízením neprobíhají. Tyto otevřeme, jakmile to bude možné. Pro snoubence však máme aktuální nabídku. Přípravu na manželství je možné absolvovat v měsících únor - březen formou E-přípravy.

E-příprava obsahuje všechna požadovaná témata. Můžete si tak společně se svým partnerem projít téma po tématu. Součástí každého tématu je teoretická psaná část, dále vstupy různých přednášejících formou videa a také aktivity pro vás, pro práci v páru.
Podrobné informace získáte na e-mailové adrese 
veronika.holíkova@cpr-zlin.cz

Na kurzy přípravy, tak i na E-přípravu je potřeba se předem přihlásit. Formulář dotazníku ke stažení naleznete v textu níže.


Příprava probíhá formou kurzů, jež mají podobu 4 setkání ke konkrétním tématům. Na programu jednotlivých setkání jsou jak přednášky, tak i diskuse na příslušné téma či krátké aktivity.

Cílem přípravy je vedení účastníků k hlubšímu poznání sebe sama i svého partnera, jež má napomoci k intenzivnějšímu prožívání důvěrného vztahu v manželství.

Témata jednotlivých setkání:

1. Já a moje rodina
2. Muž a žena; komunikace

3.
Partnerství muže a ženy; plánování rodiny
4.
Víra, vztah k Bohu v manželství

 
Kde?
V sídle CPR - v objektu vedle parkoviště u kostela na Jižních Svazích

Kdy?
Setkání v rámci kurzu probíhají ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17.00 do cca 19.30 hod.

Jak se přihlásit?
Snoubenci se přihlašují předem - vyplněním níže připojeného dotazníku a jeho zasláním na e-mail veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

DOTAZNÍK ke stažení.

 

Každou vaši přihlášku potvrdíme e-mailem (nejedná se o automatickou odpověï).
Pokud toto potvrzení neobdržíte, nebo budete-li mít ohledně přípravy jakékoliv nejasnosti, kontaktujte prosíme paní Veroniku Holíkovou na uvedeném e-mailu či na telefonech 
732 376 193 .Další podrobnosti
• Po ukončení kurzu obdrží účastníci písemné potvrzení o jeho absolvování.
• Snahou CPR je ve specifických případech vyjít dle možnosti vstříc požadavkům zájemců.

 

webmaster © 2007