hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

O nás

Historie naší organizace se píše od roku 1993. Tehdy bylo ve Zlíně zřízeno a poté zaregistrováno občanské sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně. V březnu 2008 došlo ke změně původního názvu na stávající Centrum pro rodinu Zlín o. s. (CPR). Na činnosti organizace se podílejí jak její zaměstnanci, tak i řada spolupracovníků.

CPR vychází z křesťanských principů a jeho hlavním cílem je snaha o upevnění a prohloubení manželství a rodiny  jako základu zdravé společnosti. Způsoby, jimiž se snaží tohoto cíle dosáhnout, je možné zjednodušeně zhrnout takto: 

  • Osvětová činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih a nosičů atd.).
  • Nabídka aktivit pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi a další).
  • Další aktivity (poradenské služby, klub aktivních seniorů, prázdninové aktivity pro děti apod.).

Navštívit nás můžete, nejlépe v úředních hodinách, v naší kanceláři. Kancelář je organizačním, propagačním a administrativním střediskem CPR, zprostředkovatelským místem pro rodinnou poradnu, kroužky, akce, přednáškovou činnost i sociální inzertní službu. Zde se také půjčují knihy a nosiče s rodinnou tématikou.

Kancelář (sídlo) CPR se nachází v prostorách objektu, přiléhajícího k parkovišti u kostela na Jižních Svazích. Zde je i sál a klubovna, v nichž probíhá významná část programů CPR vč. hlídání dětí. Hovoří-li se v kterékoliv části těchto stránek o sídlu CPR apod., jsou tím míněny vždy právě tyto prostory. Přístup k nim je zachycen na mapce

Od října 2014 je činnost CPR rozšířena i do prostor v Klubu 204 v centru Zlína, kde byl otevřen Family Point a Senior Point.

Prezentace činnosti CPR
Naše činnost je určena široké veřejnosti. S nabídkou aktivit se mohou zájemci seznámit v informačních tiskovinách města (pravidelně zveřejňujeme program na celý měsíc v Magazínu Zlín a v měsíčníku inZlin) a v  tiskovinách farnosti (pravidelně zveřejňujeme programy ve farním zpravodaji zlínské farnosti a některých okolních farností). Používáme formu letáků a rozvíjíme další formy distribuce informací o aktivitách. Využíváme také vývěsky na zastávce MHD "Školní" a vedle kostela a větší akce inzerujeme v MF DNES, ve Zlínských novinách, ve vysílání regionálních rozhlasových stanic, pomocí plakátů na veřejných místech atd.


Aktuální nabídka

25. 04. 2020 - 26. 04. 2020Dvoudenní kurz šití barefoot botů
26. 07. 2020 - 14. 08. 2020Pobyt pro maminky s dětmi

Každou vaši přihlášku potvrdíme emailem. Pokud toto potvrzení neobdržíte, kontaktujte nás, prosíme, e-mailem nebo telefonicky - cpr@cpr-zlin.cz;
577 212 020; 732 376 193.
webmaster © 2007