hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

O nás

Vážení návštěvníci,

vzhledem k aktuální situaci je Centrum pro rodinu i středisko Family a Senior Point Zlín pro veřejnost uzavřeno. V případě potřeby jsme vám k dispozici na telefonu nebo na emailu.
Jakmile se situace zlepší, budeme vás informovat.

Do roku 2021 vám přejeme hodně zdraví, požehnání a lásky ve vašich rodinách.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Pracovníci CPR Zlín


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Historie naší organizace se píše od roku 1993. Tehdy bylo ve Zlíně zřízeno pastorační středisko pro rodiny Arcibiskupství olomouckého (duben) a poté zaregistrováno občanské sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně (červen). V březnu 2008 došlo ke změně původního názvu na stávající Centrum pro rodinu Zlín o. s. (CPR). Organizace má nyní 6 stálých zaměstnanců a na její činnosti se dále podílí několik desítek pomocníků.

CPR vychází z křesťanských principů a jeho hlavním cílem je podpora činnosti, vedoucích k upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Způsoby, jimiž se snažíme tohoto cíle dosáhnout, je možné zjednodušeně rozdělit takto: 

  • Osvětová činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih a nosičů atd.).
  • Nabídka aktivit pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby maminek, víkendové a prázdninové pobyty, poradenské služby, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi a další).

Navštívit nás můžete, nejlépe v úředních hodinách, v naší kanceláři. Kancelář je organizačním, propagačním a administrativním střediskem CPR, zprostředkovatelským místem pro rodinnou poradnu, kroužky, akce, přednáškovou činnost i sociální inzertní službu. Zde se také půjčují knihy a nosiče s rodinnou tématikou.

Kancelář (sídlo) CPR se nově nachází v prostorách objektu, přiléhajícího k parkovišti u kostela na Jižních Svazích. Zde je i sál a klubovna, v nichž probíhá významná část programů CPR vč. hlídání dětí. Hovoří-li se v kterékoliv části těchto stránek o sídlu CPR apod., jsou tím míněny vždy právě tyto prostory. Přístup k nim je zachycen na mapce

Od října 2014 je činnost CPR rozšířena i do prostor v Klubu 204 v centru Zlína, kde byl otevřen Family Point a Senior Point.

Prezentace činnosti CPR
Naše činnost je určena široké veřejnosti. S nabídkou aktivit se mohou zájemci seznámit v informačních tiskovinách města (pravidelně zveřejňujeme program na celý měsíc v Magazínu Zlín a v měsíčníku inZlin) a v tiskovinách farnosti (pravidelně zveřejňujeme programy ve farním zpravodaji zlínské farnosti a některých okolních farností). Používáme formu letáků a rozvíjíme další formy distribuce informací o aktivitách. Využíváme také vývěsky na zastávce MHD "Školní" a vedle kostela a větší akce inzerujeme v MF DNES, ve Zlínských novinách, ve vysílání regionálních rozhlasových stanic, pomocí plakátů na veřejných místech atd.

Aktuální nabídka

14. 09. 2020 - 27. 01. 2021PŘIHLÁŠKA Sedmikrásek - JS
15. 09. 2020 - 29. 01. 2021PŘIHLÁŠKA Sedmikrásek - Orlovna

Každou vaši přihlášku potvrdíme emailem. Pokud toto potvrzení neobdržíte, kontaktujte nás, prosíme, e-mailem nebo telefonicky - cpr@cpr-zlin.cz;
577 212 020; 732 376 193.
webmaster © 2007